Morris (6 jaar)

Hallo Monique,

Wij willen je laten weten dat je ongelooflijk veel voor onze zoon heb gedaan. Morris is een jaar geleden voor het eerst bij jou op consult gekomen.

De psycholoog op Speciaal Onderwijs, vond dat Morris gedrag vertoonde dat overeenkwam met ADHD. Wij kregen van hem het advies een kinderarts te gaan raadplegen, daar hij van mening was dat Morris behandeld zou moeten worden met een middel als Ritalin.
Wij hebben hierop negatief gereageerd, en gezegd dat wij onze eigen koers hierin willen varen (hadden inmiddels al contact gehad met Monique). Na uitgebreid urine-onderzoek, is Monique stapsgewijs te werk gegaan. Steeds weer wist zij oorzaak en gevolg heel duidelijk te weerleggen en te behandelen, en op school was een enorme vooruitgang zichtbaar.

Zo zou onze zoon heel veel moeite gaan krijgen met automatiseren en lezen volgens de psycholoog…nu leest hij als een van de beste, en rekent met heel veel plezier alles uit en voor.

Zijn Cito-toetsen waren op A en B niveau (hoogste 2 niveaus), een enorme verrassing voor zowel de school als voor ons. Zijn IQ was bij aanvang op speciaal onderwijs ergens rond de 50, en is getoetst in 2011 op 89! Dit mogen ze eens in de vier jaar toetsen, en wanneer ze dit nu zouden doen, zijn ze ervan overtuigd dat dit veel hoger is dan 89… gezien zijn cito-scores.

Morris is zo nu en dan nog afgeleid of uit zijn concentratie te halen, maar wij zien dit als passend bij zijn leeftijd, en vaak is er een aanwijsbare oorzaak. Hij heeft veel plezier in het leren, en gaat heel graag naar school. Hij is leergierig, maar vooral heel sociaal. Van ADHD is volgens zijn juf zeker geen sprake, en zij ziet alleen maar progressie. Wij weten inmiddels hoe wij moeten handelen bij een eventuele terugval, en weten dat wij altijd terug mogen komen bij Monique.

Monique dankzij jouw inzet is onze zoon ontkomen aan de Hype van deze tijd: ADHD! Hij kan zich nu rustig concentreren en focussen op zijn werk. Hij is leerbaar, enthousiast, en een heel stuk rustiger.

Bedankt voor alles,
Met vriendelijke groet, Bianca en Chris

ADHD op het blog
Als je meer wilt lezen over mijn visie op ADHD, lees dan ook het artikel op het blog.